Tẩy nốt ruồi bằng Laser Co2 Fractional

Nốt ruồi là những chấm đen hoặc nâu trên da với kích thước to nhỏ khác nhau. Một số vị trí xuất hiện nốt ruồi...