Thẻ: địa chỉ triệt lông

2 Tháng Mười, 2017
Lông rậm rạp luôn là nhược điểm của nhiều cô gái. Đặc biệt là những nơi dễ nhìn thấy như tay, chân hay những nơi nhạy cẩm như nách, vùng Bikini… Hãy dừng việc lo lắng, khó chịu ...

*Lưu ý: Kết quả có thể đa dạng tùy theo cơ địa của mỗi người.